Muitas pakalpojumi

“Sonic Transport” ir pieredzējušs starptautisks transporta uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus dažādu veidu preču pārvadāšanai, un ir augošs starptautisks transporta uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus dažādu veidu preču un dažādu transportlīdzekļu pārvadāšanai.

Kā mēs varam tev palīdzēt?
Mēs saprotam viengabalainas pieejas nozīmi katram darbam un tās vienkāršās un vieglas komunikācijas spēku.
Veiciet pieprasījumu
Tranzīta, importa un eksporta procedūras

Muitas Sonic Transport brokeru muitas pakalpojumi

Aprēķina un apmaksā muitas maksājumus nodokļu iestādēm par klientu/pasūtītāju/saņēmēju. Tranzīta, importa un eksporta procedūrai nepieciešamā vispārējā administratīvā dokumenta aizpildīšana:

Mūsu pakalpojumi

Importa dokumentu aizpildīšana

 

Imports — preču un pakalpojumu imports no ārvalsts, kas parasti paredzēts tirdzniecībai. Importēto preču gala lietotājs ir iedzīvotāji, un pārdevējs / piegādātājs ir ārvalstu ražotājs. Importa procedūras un muitas formalitātes Eiropas Savienībā regulē Muitas kodekss.

 

 

Mēs aizpildām un sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju importēšanas procedūrai:

 

 

 • Vienotais administratīvais dokuments (SAD), kas sastādīts saskaņā ar pašreizējo dokumentu aizpildīšanas kārtību;
 • Vērtības deklarācija.

 

Importa dokumentu aizpildīšana
Veiciet pieprasījumu

Eksporta dokumentu aizpildīšana

 

Eksports — preču izvešana no ES valstīm uz trešām valstīm. Muitas procedūras un muitas formalitātes eksportam no Eiropas Savienības reglamentē Savienības Muitas kodekss.

 

Eksportējot preces no Eiropas Savienības, eksporta dokumentācija jāiesniedz kontrolējošajai muitai.

 

 

Aizpildām un sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju eksporta procedūrai:

 

 

 • Vienotais administratīvais dokuments (SAD), kas sastādīts saskaņā ar pašreizējo eksporta dokumentu apstrādes kārtību;
 • Iepakojuma saraksti;
 • Starptautiskie transporta dokumenti precēm, kuras pārvadā pa autoceļiem un dzelzceļu (CMR, TIR karnete, SMGS pavadzīmes);
 • Citi kravas pavaddokumenti.
 • Saskaņā ar līgumu mēs pārstāvam klientu muitā.

 

Veiciet pieprasījumu
Eksporta dokumentu aizpildīšana

Tranzīta dokumentu aizpildīšana

 

Tranzīts — muitas procedūra, kas ļauj personām, kas pārvadā preces caur noteiktu teritoriju, neveikt nodojkļu samaksu, kas jāmaksā, ievedot preces no šīs teritorijas vai izvedot no tās.

 

 

Mēs sagatavojam un aizpildām dokumentus tranzīta procedūrai.

 

 

Kravas dokumentu elektroniskā un papīra aizpildīšana (TIR karnete, ATA karnete, CMR) tranzīta kravām:

 

 

 

TIR karnetes aizpildīšana

 

 

 

TIR Carnet — ir muitas tranzīta dokuments, kas dod tiesības transportēt preces pāri valsts robežām ar automašīnu virsbūvēm vai konteineros, kurus muitas aizzīmogo ar vienkāršotām muitas procedūrām.

 

 

Konvencijas darbības joma attiecas uz visu Eiropu, daļu no Ziemeļāfrikas un Tuvajos Austrumos. ASV, Kanāda, Čīle un Urugvaja ir arī TIR konvencijas puses.

 

 

TIR karnetes reģistrācija sākas izceļošanas valstī. Izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs to izmanto kā TIR procedūras kontroles dokumentu.

 

Pārvadājot preces ar TIR karneti, muitas un citu ievedmuitas samaksa tiek nodrošināta ar starptautisku garantiju. TAR karnetes bukletu izsniedz tikai pārvadātājiem, kas ir TIR karnetes asociācijas biedri.

 

 

CMR-pavadzīme ar aizpildījumu

 

 

 

CMR —Konvencija par kravu autopārvadājumu līgumu.

 

 

CMR-pavadzīme — transporta dokuments, ko visplašāk izmanto starptautiskos preču autopārvadājumos.

 

CMR pavadzīme tiek izsniegta, lai apstiprinātu pārvadājuma līguma noslēgšanu, kurā noteikta kravas sūtītāja, pārvadātāja un saņēmēja atbildība. Tajā ir visas maršruta sastāvdaļas:

 

 • Informācija par pārvadātāju, sūtītāju un saņēmēju;
 • Iekraušanas un izkraušanas vietas;
 • Pilns kravas apraksts - gabala nosaukums, tips un daudzums, svars un citi dati.

 

CMR pavadzīme — tiek aizpildīta nosūtīšanas laikā.

 

 • Mēs apkalpojam ne tikai Eiropas Savienības operatorus;
 • Mēs sniedzam kvalificētas bezmaksas konsultācijas tirgotājiem par dažādiem muitošanas jautājumiem;
 • Pamatojoties uz muitas iestāžu pieprasījumiem, tirgotāju vārdā sagatavojam atbildes, ziņojumus un citus dokumentācijas materiālus;

 

Veiciet pieprasījumu
Tranzīta dokumentu aizpildīšana